Skip to content

Brights

Innholdsutvikling og hovedlærer på C# .NET bootcamp kurs

AW Academy kontor

Commodore Consulting har hovedansvaret for undervisningen på Brights (tidligere AW Academy) sitt C# .NET kurs i Oslo. Dette er et 12-ukers intensivkurs / bootcamp der Commodore utviklet en stor del av innholdet og Tomas Sandnes underviser som hovedlærer. Kurset kjøres ca. 1 gang per år, og har vært holdt siden sommeren 2019.

C# .NET kurset var det første Brights holdt i Norge, og det har hatt stor suksess fra starten av. Kurset fokuserer på C# .NET full stack utvikling som selvfølgelig betyr C# språket, men også ASP.NET, SQL databaser, JavaScript og Azure.

Commodore har også vært involvert i utviklingen av andre kurs for Brights samt undervist enkelte moduler på disse, som SQL databaser og Python programmering. I tillegg har vi vært med å utvikle et internasjonalt kvalitetssystem for Brights sine kurs.


“Meget god pedagogisk evne, tålmodig, forståelsesfull, flink til å sette seg inn i en students perspektiv. Oppmuntrer til spørsmål, flink til å knytte konsepter vi lærer til arbeidslivet, ydmyk om sitt eget arbeid og erfaring slik at vi lettere kan se veien mot å bli en erfaren programmerer istedenfor at det føles som et hopp til det kompetansenivået han har.”

-Tilbakemelding på vår lærer (Tomas Sandnes) fra deltaker i Brights sitt C# .NET sommerkurs 2021